Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Bemutatkozunk

Amit óvodánkról tudni érdemes....

Óvodánk bemutatása

Nagy szeretettel köszöntöm Önöket akik honlapunkat olvassák. Remélem, hogy ha bemutatkozásunk megtetszett, személyesen is találkozhatunk.

A Jó Pásztor Katolikus Óvoda ( 3100 Salgótarján Damjanich út 5) 3 homogén csoportjában neveljük és fejlesztjük az óvodáskorú gyermekeket.
Az óvodánkban dolgozó nevelőtestület összeszokott közösséget alkot, ahol szakképzett óvodapedagógusok és dajkák hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő- és fejlesztő munkával dolgoznak a gyermekekért.
Az önálló helyi nevelési programunk az anyanyelvi nevelésre, a magyar népi hagyományok közvetítésére és a katolikus hit átadására épül. Óvodánk hosszú évek óta sikeresen integrálja a különböző sérüléssel élő gyermekeket.

Céljaink:
Harmóniára törekvő érzelmi nevelés:
- Munkánkat a hétköznapok során a türelem, a nyugalom, a megértés jellemzi. 
- Valljuk, hogy a személyes példaadással, a szeretet mindennapos átélésével a hitre nevelés megvalósítható.

Egészséges életmód kialakítása:
- A helyes táplálkozásra szoktatjuk gyermekeinket, naponta fogyasztanak gyümölcsöt, zöldséget. 
- Az óvoda udvarán a folyamatos levegőzést, mozgásfejlesztést a délelőtti és a délutáni órákban is biztosítjuk.

Szocializáció megvalósítása:
- A szülőkkel kölcsönös bizalomra épülő kapcsolatunk az alapja gyermekeink kiegyensúlyozott fejlődésének. Ennek megalapozása a gyermekek szülőkkel való beszoktatásának idején kezdődik el.
- Óvodánk nyitott, a szülők bármikor betekinthetnek az óvoda életébe, ahol a hagyományos magyar és európai értékek közvetítésére törekszünk.Ezen értékeket erősítjük meg az ünnepeink megtartásával és hagyományaink őrzésével (Őszi szüret, Adventi készülődések, karácsonyi vásár, Farsangolás, Húsvéti készülődés, Anyák és Apák napja, Gyermekhét... stb.)
- Tiszteletben kívánjuk tartani az emberi, másságot: világnézet, testi és értelmi fejlettség, szociális hovatartozás tekintetében is. Érzelmileg kiegyensúlyozott, nyitott, kreatív, értelmileg, testileg folyamatosan fejlődő gyermekek nevelése:
- A nap folyamán elegendő időt fordítunk a beszélgetésre, játékra, a játékos tevékenységre, mesére, versre, énekre, tanulásra, mozgásra, a külső világ tevékeny megismerésére, valamint a hitben való elmélyülésre.
- A folyamatos fejlődés feltételeit kívánjuk megadni minden gyermek számára az életkori és egyéni adottságok figyelembe vételével.
- Az óvodánkban zajló inkluzív nevelés kifolyólag gyógypedagógiai team (gyógypedagógus, logopédus, fejlesztő pedagógus,) is foglalkozik a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésével és fejlesztésével, továbbá figyelemmel kíséri és megsegíti valamennyi óvodás iskolaérettségig való eljutását.
- Az óvodai élet mindennapjait egyéb programok (kirándulások, színházi látogatások, séták stb.) tarkítják.
- Hisszük, hogy a nálunk nevelkedett gyermekek sikeresen helyt tudnak majd állni az iskolában, és később az élet minden területén.


E nevelési elvek és gyakorlat mentén mi jellemzi a hozzánk járó gyerekeinket?

Vidámság: A beszoktatási idő elteltével jókedvűen, vidáman érkeznek az óvodába, mert érzik és tudják, hogy újra és újra sok lehetőségük lesz arra, amit legjobban szeretnek: a játékra. A gyerekek alkotásra és tettre készek, ehhez esztétikus és bőséges eszköztár áll rendelkezésükre. Az ügyes kezek rajzolnak, hajtogatnak, festenek, építenek, gyurmából mintáznak.

Ügyesség: Sikereket érnek el gyerekeink rajzaikkal, zenei neveltségükkel. 

Önállóság: A nap folyamán lehetőséget biztosítunk ennek gyakorlására a csoportszobákban, az udvaron egyéni fejlesztéseken.

Kreativitás: Az önálló gondolatok, elképzelések megvalósítása a délelőtti játék és barkácsolás, illetve a képességfejlesztő foglalkozások keretében valósul meg képi ábrázolás, zene, mozgás által.

Segítőkészség: Ennek gyakorlására alkalom adódik az inkluzív nevelés okán is óvodánk csoportjaiban,Játékidőben, öltözködésnél, séta és kirándulások alkalmával.

Alkalmazkodás: A mindennapjaink során a különbözőségeket, a másságot, a lehető legtermészetesebben fogadják el a gyermekek és így megtanulják a zavartalan együttélést. Egymáshoz, a különböző korosztályú és fejlettségű óvodástársakhoz, a sajátos nevelési igényű gyerekekhez az egész nap folyamán alkalmazkodnak, amely természetes jelenség.

Óvodánk nyitva tartása: 6.30 - 17.00-ig. 

Az óvoda nyitott az érdeklődők számára, ezzel lehetőséget kínálunk a mindennapi életünkbe való betekintésre.Valljuk, hogy hétköznapokban a szülő által megismert óvoda többet árul el rólunk, mint egy -egy nyílt nap.

Az óvodába való beiratkozás időpontja:
Mivel óvodánknak nincs körzete - folymatosan a létszám eléréséig várjuk a hozzánk jelentkező családok gyermekeit.
Szükséges dokumentumok: születési anyakönyvi kivonat, keresztlevél, plébánosi ajánlás.
Szeretettel várjuk a hitet kereső és hitre nevelést fontosnak tartó szülőket és gyermekeiket!
Várjuk azokat a szülőket, akiknek fontos, hogy gyermekük képességeit, tehetségét már óvodás korban felismerjék, fejlesszék. Reméljük, programjainkkal kedvet csinálunk ahhoz, hogy ellátogassanak hozzánk !

Jöjjenek, ismerjenek meg bennünket.

Szeretettel várjuk Önöket!

Bali Imréné
óvodavezető