Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Óvodánkról

» Óvodánk története

1991-ben pár lelkes pedagógus és néhány szülő kezdeményezésére egy keresztény nevelést szem előtt tartó csoport indult városunk egyik óvodájában.
1993-ra már teljes intézménnyé bővült, s így önálló óvodaként kezdte meg működését. Az akkori dolgozók örömkönnyekkel szemükben lépték át az épület kapuját és időt, munkát, fáradtságot nem ismerve azon voltak, hogy az első tanévkezdésre minden ragyogó tisztán várja az épület új kis lakóit: az első Keresztény Óvodásokat. Az óvoda épületét a helyi önkormányzat ajánlotta fel megvételre, amelyet végül Keszthelyi Ferenc püspök támogatásából és adományokból sikerült megvásárolni. 
Nagy öröm volt, hogy Nógrád megyében elsőként itt Salgótarjánban nyílt meg az első egyházi óvoda. A katolikus óvodának a mai megtépázott értékrendű világunkban egyik lényeges feladata, hogy újra felfedeztesse a szülőkkel, gyermekekkel a magyar nép népi és keresztény ünnepeit, hagyományait, azok belső tartalmát, szépségt, értékét.
Az eltelt évek alatt több száz gyermek fordult meg óvodánkban. Részesei lehettek a keresztény szellemű oktatásnak, és búcsúzáskor magukkal vihették hitünk alapjait.
Számunkra is felejthetetlen emlékként maradnak meg a tanévek fontosabb, közösen ünnepelt eseményei: a nótaszótól hangos szüreti felvonulások, a meghitt, családias karácsonyi ünneségek, a vidám, mókával és kacagással teli farsangi bálok, a könnyeket szemekbe csaló édesanyák és nagymamák köszöntése, a sok-sok kirándulás együtt töltött pillanatai, az ovis misék és a tanéveket lezáró évzáró és nagyok búcsúztatása.
Hálával és szeretettel gondolunk a fenntartónkra a Váci Egyházmegye főpásztorára, Dr. Beer Miklós püspök atyára, aki mai napig biztosítja óvodánk működését.
Ebben a nevelési évben ünnepeltünk 25 éves születésnapunkat és hálat adtunk az elmúlt évekért.

Bali Imréné
óvodavezető

» Óvodánk célja

  • A gyermekek nyugodt, harmonikus fejlődésének segítése, a magasabb rendű érzelmek kibontakoztatása, az életkori sajátosságok figyelembevételével.
  • A jó szokások s a gyermeki műveltség megalapozása, a játék mint elsődleges s meghatározó tevékenység keretén belül.
  • Megtanítani őket rácsodálkozni a teremtett világra, s az abban végbemenő változásokra.
  • A 3-7 éves gyermeket képessé tenni a hit befogadására.» Hitre nevelés

Kapcsolódó kép

Jézus kézen fog minket és vezet a szeretet útján. Mindennaposak csendes perceink, ahol a gyerekek "találkozhatnak" Istennel, és megismerhetik szeretetét, jóságát bibliai történeteken át, az életkori sajátosságuknak megfelelő mélységben. 
Heti rendszerességgel jár hozzánk a káplán atya, aki közelebb hozza hozzájuk a teremtett világ szépségeit és a közös éneklések alkalmával együtt dícsérhetjük Istent. 

A gyertya fénye mellett erkölcsi beszélgetések formájában megalapozódnak, erősödnek emberi értékek, melyek a mai rohanó világban ellaposodnak, háttérbe szorulnak. Ilyenek pl.: empátia, odafigyelés, segítőkészség, vígasz, bocsánatkérés....stb.