Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Beiratkozás 2020/2021

2020.03.31.

Beiratkozás 2020/2021

Szeretettel várjuk óvodánk iránt érdeklődő katolikus nevelést szem előtt tartó családok gyermekeit a 2020/2021-es nevelési évre!

Kedves Szülők!
A salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda
óvodai beiratkozást hirdet
2020/2021-es nevelési évre.

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező:

-             A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2017. augusztus 31-ig születtek.

-             A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, a 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

Jelentkezhetnek, és szabad férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2020. augusztus 31. után, de felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvoda felvételi körzete: Salgótarján város és vonzáskörzete

A beiratkozás időpontja:
Az emberi erőforrások minisztere – a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre figyelemmel – a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) EMMI határozatában a 2020/21. nevelési évre történő óvodai beiratkozások vonatkozásában egyedi eljárási szabályokat határozott meg. 
A rendkívüli helyzetre való tekintettel Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása alapján óvodánk az óvodai beiratkozásokat:


2020 április 02. és április 20. között tartja meg

Óvodánk 2020. április 17-éig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton - ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu email címen vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvodánk felé az alábbiakban kijelölt időpontokban:

2020. ápr. 8. (szerda) reggel 8.00-10.00 vagy

2020. ápr. 15. (szerda) reggel 8.00 -10.00 ügyeleti időben.


A szándéknyilatkozat elérhető:
https://drive.google.com/file/d/1GdFvT6b-2dmDBVZoVoKsU2t6W1R11e0X/view?fbclid=IwAR3kid3Y-cFSuHckwXnmhQlX8CiMCHkdnYRVI5Ps8NvpZz7VDEjXzO2hYJI

Nagy szeretettel várunk minden kisgyermeket!

Az óvodába történő felvételről 2020. április 20-ig dönt az óvoda, melyről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

 

Elérhetőségeink:         
Tel: +36 32/ 513-   email: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu
Mobil: +36 30/ 374 8487                                    


                                                       Bali Imréné
                                                                                                  óvodavezető

vissza