Facebook

Kapcsolat

Jó Pásztor Katolikus Óvoda
3100 Salgótarján Damjanich út 5.

Telefon: 32/513-135
Mobil: 30/ 374 8487

E-mail: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu

Nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:
6.30 - 17

Beiratkozási felhívás

2021.03.11.

Beiratkozási felhívás

Nagy szeretettel várjuk óvodánk iránt érdeklődő és az óvodánk katolikus szellemiségű nevelést elfogadó családok gyermekeit a 2021/2022-es nevelési évre.


Kedves Szülők!
A salgótarjáni Jó Pásztor Katolikus Óvoda
óvodai beiratkozást hirdet
2021/2022-es nevelési évre.

Az óvodai nevelés 3 éves kortól kötelező:

-             A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. rendelkezése értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 3. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, vagyis szeptember 1-től kezdődően legalább napi 4 órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni. Ez a kötelezettség azon gyermekekre vonatkozik, akik 2018. augusztus 31-ig születtek.

-             A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre, jogszabály alapján kötelezett gyermekét, a 2012. évi II. törvény 247. §-a értelmében köteles beíratni az e közleményben meghatározott időpontban.

Jelentkezhetnek, és szabad férőhely esetén felvételt nyerhetnek azok a gyermekek is, akik 2021. augusztus 31. után, de felvételüktől számított fél éven belül töltik be a harmadik életévüket.

Az óvoda felvételi körzete: Salgótarján város és vonzáskörzete

A beiratkozás időpontja: 2021. április 20. és április 21. 

Az emberi erőforrások minisztere – a 19/2021 (III.10.) EMMI határozata értelmében a beiratkozás a szokásos rendben és ütemezésben történhet meg, azonban a szülőnek nem szükséges feltétlenül személyesen megjelennie az intézményben, hanem elektronikus úton is eljárhat. Utóbbi esetben a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani 

Óvodánk 2021. április 30-ig fogadja a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatait – melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító óvodájának adatait is.
A szándéknyilatkozatokat elektronikus úton - ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu email címen vagy különösen indokolt esetben személyesen tehetik meg a szülők az óvodánk felé.


A szándéknyilatkozat elérhető:
https://drive.google.com/file/d/1GdFvT6b-2dmDBVZoVoKsU2t6W1R11e0X/view?fbclid=IwAR0x3cOQsc74M2jHhR6xiL7PV_OJ8qjMsY5pNbNfPZMGOB4N9v4jVHKCrL8

Nagy szeretettel várunk minden kisgyermeket!

Az óvodába történő felvételről 2021. május 07-ig dönt az óvoda, melyről írásban értesítjük a szülőket, valamint az érintett gyermek kötelező felvételi lehetőségét biztosító óvoda vezetőjét.

 

Elérhetőségeink:         
Tel: +36 32/ 513-135                                    
email: ovodavezeto.starjan@ekif-vac.hu
Mobil: +36 30/ 374 8487                                                                                                                Bali Imréné
                                                                               óvodavezető

vissza